• [ アテローム性動脈硬化症 ]

  n

  chứng xơ vữa động mạch
  早期のアテローム性動脈硬化:chứng xơ vữa động mạch thời kỳ đầu
  非アテローム性動脈硬化: không xơ vữa động mạch
  アテローム性動脈硬化部: Bộ phận bị chứng xơ vữa động mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X