• n

  thêm vào/bổ sung
  アドオン・メモリ: bộ nhớ bổ sung
  アドオン方式: kiểu bổ sung
  アドオン・セクション: bộ phận bổ sung

  Tin học

  phần bổ sung/chương trình bổ sung/thiết bị bổ sung/phần phụ trợ/chương trình phụ trợ/thiết bị phụ trợ [add-on]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X