• n

  sự thông báo/sự quảng cáo
  新聞のアドバタイズメントは来月の大セールのものだった: quảng cáo trên báo đã mang lại doanh thu lớn cho tháng vừa rồi
  秘書{ひしょ}の求人アドバタイズメント{きゅうじん こうこく}に応募{おうぼ}する: đăng kýứng tuyển vào vị trí thư kí đăng trên báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X