• Tin học

  [ アドバンスプログラムかんつうしん ]

  Liên lạc Chương trình-đến-Chương trình Cao cấp [Advanced Program-to-Program Communication/APPC]
  Explanation: APPC, cùng với APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking - Mạng ngang hàng cao cấp) và CPI-C (Common Programming Interface for Communications - Giao diện Lập trình chung cho Truyền thông), được xem như các công nghệ mạng đã sẵn sàng trên nhiều nền tảng tính toán IBM và phi-IBM. APPC, cũng được gọi bằng cái tên LU 6.2, một phần mềm với khả năng cho phép liên lạc tốc độ cao giữa các chương trình trên các máy tính khác nhau, từ các máy lưu động và máy trạm đến các máy tầm trung và máy chủ qua SNA, Ethernet, X.25, Token Ring, và các công nghệ mạng khác. Phầm mềm APPC có sẵn cho nhiều hệ thống khác nhau, có thể như một phần của hệ điều hành hay dưới dạng một gói phần mềm riêng biệt. Nó là một giao thức đã được phát hành và mở.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X