• Tin học

  [ アドレス解決 ]

  xác định địa chỉ [address resolution]
  Explanation: Là quá trình xác định địa chỉ IP của máy tính căn cứ vào bảng ánh xạ giữa địa chỉ dạng text và địa chỉ dạng số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X