• Tin học

  [ アドレス修飾 ]

  sự thay đổi địa chỉ/thay đổi địa chỉ/sự cập nhật địa chỉ [address modification]
  Explanation: Là quá trình cập nhật lại địa chỉ của một vùng nhớ trong quá trình tính toán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X