• Tin học

  [ アドレス変換 ]

  chuyển đổi địa chỉ/ánh xạ địa chỉ [address translation/address mapping]
  Explanation: Là quá trình chuyển đổi từ kiểu địa chỉ này sang kiểu địa chỉ khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X