• Tin học

    [ アドレスていすうリテラル ]

    hằng địa chỉ chữ [address constant literal]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X