• Tin học

    [ アドレスしていれいがい ]

    ngoại lệ của quá trình địa chỉ hoá/ngoại lệ của quá trình xác định địa chỉ [addressing exception]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X