• Tin học

  [ アドレスくうかん ]

  không gian địa chỉ [address space]
  Explanation: Là dải vị trí bộ nhớ lớn nhất mà máy tính có thể địa chỉ hoá.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X