• Tin học

    [ アナログ加算器 ]

    máy cộng tương tự/máy cộng analog [summer/analog adder]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X