• Tin học

    [ アナログディジタルへんかんき ]

    bộ chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang số/bộ chuyển đổi AD [analog-to-digital converter/A/D converter/ADC (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X