• n

  người theo chủ nghĩa vô chính phủ
  真のアナーキストは、法律がなくても人は平和に暮らせると信じている: những người thực sự theo chủ nghĩa phi chính phủ tin rằng con người có thể sống hòa bình mà không cần có pháp luật
  歴史上最も有名なアナーキストはレーニンであると考える人々もいる: nhiều người cho rằng người theo chủ nghĩa phi chính phủ nổi tiếng nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X