• Tin học

    FTP nặc danh/FTP vô danh [anonymous FTP]
    Explanation: Trong các hệ thống ghép nối với mạng Internet, đây là việc sử dụng chương trình FTP để tiếp xúc với hệ máy tính khác ở xa mà bạn không có quyền thâm nhập, đi vào hoạt động với các thư mục công cộng của nó, hoặc chuyển các tệp tin của nó vào vùng lưu trữ đĩa riêng của bạn. Nếu hệ thống máy tính đó chấp nhận FTP vô danh, khi bạn đã nhập vào và được yêu cầu đánh một mật hiệu, thì bạn đánh anonymous.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X