• n

  khả năng/năng lực
  ~アビリティーがあります: có khả năng ~
  専門のアビリティー: năng lực chuyên môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X