• abbr

  sự đăng ký/sự ứng dụng/ứng dụng
  アプリケーション・ソフト: phần mềm ứng dụng
  アプリケーション・ソフトウェア産業に参入する: tham gia vào ngành công nghiệp phần mềm ứng dụng
  アプリケーション・プログラムのさまざまな機能をアクティブにする: tạo thêm nhiều chức năng đa dạng cho trình ứng dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X