• Tin học

    [ アプリケーション開発言語 ]

    ngôn ngữ phát triển ứng dụng/ngôn ngữ phát triển phần mềm [application development language]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X