• Tin học

    [ アプリケーションを終了する ]

    ra khỏi chương trình/kết thúc chương trình [to exit from the application]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X