• n

  phần mềm ứng dụng
  アプリケーションソフトウェアの開発活動 : hoạt động phát triển phần mềm ứng dụng
  業務アプリケーションソフト: phần mềm ứng dụng trong hoạt động kinh doanh
  アプリケーションソフトのプログラミング: lập trình phần mềm ứng dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X