• Tin học

  [ アプリケーションそう ]

  lớp ứng dụng [application layer]
  Explanation: Là lớp cao nhất trong mô hình mạng OSI.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X