• Tin học

    [ アプリケーションかいはつしゃ ]

    lập trình viên/người viết chương trình [application developer/applications developer/applications programmer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X