• Tin học

    applet [applet]
    Explanation: Là một kiểu chương trình có thể download xuống từ Internet và chạy trên máy tính của người nhận. Chúng thường được viết bằng Java.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X