• Kỹ thuật

    [ あぷろーちかく ]

    góc tiếp xúc [side cutting edge angle/lead angle/approach angle]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X