• n

  sự sảy thai/sự đẻ non/treo máy/chết máy
  アボート制御: Hạn chế treo máy
  一方的アボート: treo đơn phương

  Tin học

  bãi bỏ/bỏ ngang [abort]
  Explanation: Hủy bỏ một chương trình, một lệnh, hoặc một thủ tục trong khi đang thực hiện. Kết thúc bất thường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X