• n

  trung tâm giải trí
  国家アミューズメントセンター: trung tâm giải trí quốc gia
  最近、多くのアミュズメントセンターが建設されている: gần đây có nhiều trung tâm giải trí được xây dựng
  夏になると、アミューズメントセンターは人でいっぱいになる: mùa hè đến, các trung tâm giải trí đông cứng người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X