• n

  bóng đá châu Mỹ/bóng đá
  (人)にアメリカンフットボールのルールを覚えさせる:để ai đó nhớ luật chơi của bóng đá Mỹ
  私はラグビーとアメリカンフットボールの区別ができない: tôi không thể phân biệt được bóng bầu dục và bóng đá châu Mỹ
  アメリカンフットボールリーグ: liên đoàn bóng đá châu Mỹ
  アメリカンフットボールのフォーメーション: hình thành môn bóng đá châu Mỹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X