• Kỹ thuật

    không kết tinh/vô định hình [amorphous]
    Explanation: Khoáng chất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X