• [ アモルファスきんぞく ]

  n

  kim loại không có hình dạng nhất định/kim loại vô định hình
  アモルファス金属繊維: Sợi kim loại vô định hình
  アモルファス金属薄帯: Ruy băng kim loại không có hình dạng nhất định
  アモルファス金属粉末:Hạt kim loại không có hình dạng nhất định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X