• Kỹ thuật

    chỉnh thẳng hàng/chỉnh đồng tâm [alignment]
    sự xếp thẳng hàng/sự chuẩn trực [alignment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X