• Kỹ thuật

    [ アルカリ洗浄 ]

    sự rửa kiềm/sự làm sạch chất kiềm [alkali cleaning, alkali washing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X