• n

  hệ thống quy luật toán học
  コンピュータに作曲させるアルゴリズム: thuật toán máy tính có thể soạn nhạc
  データ処理アルゴリズム: hệ thống thuật toán xử lí dữ liệu

  Kỹ thuật

  thuật toán [algorithm]

  Tin học

  thuật toán/giải thuật [algorithm]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X