• n

  bài hát lại/yêu cầu biểu diễn lại
  アンコールを求める: yêu cầu hát lại (biểu diễn lại)
  アンコールを促す: thúc giục biểu diễn lại
  「アンコール!」と叫んだ: tôi hét lên "diễn lại đi"
  アンコールで舞台の上に呼び戻される: gọi lại sân khấu để biểu diễn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X