• n

  chống
  アンチアメリカの~: chống Mỹ
  アンチウイルス・ソフト: phần mềm diệt virus
  アンチウイルス・ソフトウェアを最新の状態にしておく: để các phần mềm chống virus ở chế độ cập nhập liên tục
  アンチダンピング: chống phá giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X