• [ アンチノック剤 ]

  n

  chất xúc tác thêm vào nhiên liệu xe máy, để ngăn hay làm giảm tiếng trong động cơ/chất giảm tiếng ồn
  鉛系アンチノック剤: chất giảm tiếng ồn hệ chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X