• Tin học

  [ あんぱっく10しんひょうきほう ]

  ký hiệu thập phân mở đóng gói [unpacked decimal notation]
  Explanation: Là một ký pháp thập phân mã hóa bằng nhị phân. Trong đó, mỗi chữ số thập phân được biểu diễn trong 1 byte.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X