• n

  am-pe/ampe (đơn vị thể hiện cường độ dòng điện)
  国際アンペア: Ampe quốc tế
  _アンペアの調整電流で_ボルトの単極 : Đơn cực của bu lông ~ với dòng định pha ~ ampe
  アンペア時計: ampe kế

  Kỹ thuật

  ăm-pe [ampere]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X