• n

  a-mô-ni-ắc/nước a-mô-ni-ắc
  アンモニア・ガス: Ga amôniắc
  アンモニア(含有)量: Lượng ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣amôniắc (nồng độ amoniac)
  液体アンモニア : amôniắc thể lỏng

  Kỹ thuật

  amôniác [Ammonia]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X