• Kỹ thuật

  [ アークようせつ ]

  sự hàn hồ quang [arc welding]
  Explanation: アークの熱で行う溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X