• n

  sự nối đất (điện)/tiếp đất
  アース・オーガー: máy khoan đất (thăm dò địa chất)
  回路の一方がアースしてある: một đầu đường dây đã tiếp đất

  Kỹ thuật

  dây nối đất/Dây tiếp đất [Ground]
  Category: điện [電気・電子]
  sự nối với đất/sự tiếp đất [earth, ground]
  Category: điện [電気・電子]

  Tin học

  nối đất [ground/earth]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X