• n

  tay/cánh tay
  フリー・バランス・アーム: xà (rầm) ngang

  Kỹ thuật

  tay đòn/cần tay [arm]

  Tin học

  ARMM [ARMM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X