• n

  Những Trang Vàng/Trang Vàng (quảng cáo)
  イエローページで探す: Tìm kiếm trên Trang Vàng
  イエローページに載っている : Đăng trên Trang Vàng
  エレクトロニック・イエローページズ : Trang Vàng điện tử
  Ghi chú: đây là cuốn danh bạ điện thoại hay còn gọi là niên giám điện thoại

  Tin học

  trang vàng [yellow page]
  Explanation: Thường được hiểu như là bất cứ một dịch vụ thư mục nào. Một số trang vàng được in trên giấy. Và một số khác là kiểu điện tử.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X