• Kỹ thuật

    [ イオン窒化処理 ]

    xử lý Nitơ hóa i ông [ion nitriding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X