• n

  Anh quốc/nước Anh
  私の生まれはイギリスだが、アメリカ合衆国で育った :Tôi sinh ra ở nước Anh nhưng lớn lên ở nước Mỹ
  次のゲストはイギリスからお越しの方です: Vị khách tiếp theo đến từ nước Anh
  アメリカの救急電話番号は911番。では、イギリスでは何番でしょうか?: Ở Mĩ số 911 là số điện thoại khẩn cấp, thế còn ở nước Anh là số nào nhỉ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X