• n

  đạo Hồi/đạo Islam
  イスラム(教)過激派: những kẻ quá khích đạo Hồi
  イスラムの5つの原理: 5 nguyên lý của đạo Hồi
  イスラムの影響を受けた: chịu ảnh hưởng của đạo Hồi
  反イスラム運動を計画する: phát động chiến dịch chống đạo Hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X