• Tin học

    khởi tạo/khởi đầu [init/INIT]
    Explanation: Trong môi trường Macintosh, đây là một chương trình tiện ích được tải vào hệ thống khi khởi động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X