• n

  sự cải tổ/sự đổi mới/cải tiến
  技術イノベーション: Đổi mới về công nghệ
  プロセス・イノベーション: đổi mới quy trình
  プロダクト・イノベーション: cải tiến sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X