• n

  sự bắt chước/sự làm giả/đồ mỹ ký/đồ rởm/đồ dởm
  精巧なイミテーション: Bắt chước một cách tinh xảo
  イミテーションレザー : đồ giả da
  イミテーションの宝石: Đồ trang sức dởm (rởm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X