• n

  hình ảnh/ấn tượng
  (人)がテレビで目にするイメージ: Hình ảnh ai đó tạo trên TV
  はっきりしない商品イメージ: ấn tượng về sản phẩm không rõ ràng
  ~が何を意味するかを説明するためのイメージ: Hình ảnh để thuyết minh xem ~ có nghĩa là gì

  Kinh tế

  hình ảnh [image (BUS)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Tin học

  ảnh/hình ảnh [image]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X