• Tin học

    ảnh hóa/sự ảnh hóa [imaging]
    Explanation: Imaging là quá trình thu nhận, lưu trữ, và in ấn các thông tin đồ họa. Quá trình nầy cũng bao gồm việc quét các tài liệu trên giấy thành file ảnh với mục đích lưu trữ. Quá trình Imaging đòi hỏi phải dùng máy scanner để quét hình và các điã quang lưu trữ hàng megabyte thông tin về các hình đã được quét. Với sự có mặt của các mạng cục bộ tốc độ cao, các máy tính phân tán, và các thiết bị quét và lưu trữ không đắt lắm, imaging đã trở thành một ứng dụng mạng thông dụng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X