• Kinh tế

  tổ chức vận chuyển hàng không quốc tế [IATA]
  Category: Vận tải hàng không [航空運送]
  Explanation: "IATA" とは、"International Air Transport Association"(国際貨物運送協会)の略。 1945年、キューバで結成された世界の民間航空事業に携わる定期航空会社の世界的団体

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X